- náhradní díly domácích spotřebičů, audio a video techniky
- elektrotechnické součástky, anténní technika, kabely, konektory, redukce
- měřící a pájecí technika, servisní nářadí
- chemie pro domácí spotřebiče

Obaly a recyklace elektrozařízení

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Ceny uvedené na našich eshopech a prodejnách již obsahují poplatek za elektroodpad dle sazebníku a případně i autorskou odměnu dle vyhlášky 488/2006 Sb.

Linka chytré recyklace

Nevíte, kam se starým spotřebičem?
Dělejte to chytře, poraďte se na zelené lince Chytré recyklace.
Volejte zdarma v pracovních dnech od 8 do 18 hodin na telefonní číslo 800 976 679. Služba je zdarma a funguje v rámci celé ČR.

Svoz vysloužilého elektrozařízení z Vaší domácnosti můžete objednat zde: https://www.rema.cloud/bud-liny/

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. Další informace naleznete na stránkách REMA systému.

Zákon o obalech

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 77/2001 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 62/2014 Sb. (zákon o obalech)

Na základě § 15a zákona o obalech se povinnosti § 10 až § 15 nevztahují na osoby, které uvádí na trh nebo od oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok a zároveň jejich roční obrat, resp. roční úhrn čistého obratu, nepřekročí 25 mil. Kč. U osob, které předpokládají překročení těchto limitů, se doporučuje vedení průběžné evidence obalů a obalových odpadů, neboť od okamžiku překročení jedné z podmínek uvedených v tomto odstavci se na ně povinnosti vyplývající ze zákona o obalech vztahují.

Naše firma průběžně eviduje obalový materiál zpracovávaný k balení produktů zasílaných zákazníkům.

Copyright © 2024 AVESHOP. Powered by Zen Cart